Yeni Bir Fikir Üretim Süreci: ERG

2003 yılında “Herkes için kaliteli eğitim” hedefi ile Sabancı Üniversitesi bünyesinde hayata geçen Eğitim Reformu Girişimi, Türkiye’de toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlayacak eğitim reformu politikaları geliştirilmesini amaçlıyor. Bu yolda farklı paydaşları bir araya getirerek, katılımcı fikir üretim süreçlerinin oluşmasına destek veren ERG,  araştırma, savunu ve eğitim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.


Türkiye'de eğitim politikası üzerine düşünen, soru soran, sorunları tanımlayan ve çözüm seçenekleri geliştiren sınırlı sayıdaki girişimden biri olan ERG, çalışmalarını 12 yıldır aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yürütüyor: 


Eğitimde reform gerektiren konularda toplumsal bilinç yaratmak

Toplumun ve kurumlarının eğitimde devletle eşdeğer paydaş olduğu düşüncesini olgunlaştırmak

Devlet ile sivil toplum arasında eğitim reformu konusunda diyalog ve işbirliği sağlamak

Diyalog içerisinde eğitim politikaları üretmek

Eğitim reformuna destek oluşturmak ve karar alıcıları etkilemek

Eğitim reformlarını izlemek ve gözlemci olmak


ERG, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli eğitime ulaşmalarının Türkiye'nin en önemli hedefi olduğunu savunuyor. Kaliteli eğitimin, potansiyellerini gerçekleştirmiş aktif bireylerden oluşan demokratik bir toplumu ve sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen Türkiye’yi geleceğe taşımanın tek yolu olduğuna inanıyor.


Katılımcı, saydam ve verilere dayalı politika oluşturma süreçlerinin ülkemiz için önemini vurgulayan ERG, birçok paydaşın bu süreçlere katılmasına aracı oldu ve Türkiye'de ciddi bir bilgi ve deneyim birikimini harekete geçirdi. ERG'nin yürüttüğü araştırma, savunu ve eğitim çalışmalarında, akademi, okullar, özel sektör ve sivil toplumdan temsilciler bir araya gelerek yeni bir politika kültürünün gelişimine ortak oldular.


Eğitim politikalarına katkıda bulunurken akılcı ve yapıcı bir yaklaşımı benimseyen ERG, Türkiye'de ve uluslararası platformlarda ülkemizin eğitime ilişkin sorunları gündeme geldiğinde uzmanlığına, önerilerine ve işbirliğine başvurulan bir kurum oldu.


Yayımladığı raporları, Dünya Bankası Eğitim Politikaları Uzmanları ve OECD, PISA analistleri tarafından referans gösterilen ERG, Pennsylvania Üniversitesi Think Tank'ler ve Sivil Toplum Programı 2013 Global Go To Think Tank Endeksi'nde tüm dünyadaki düşünce kuruluşları arasında "En İyi Eğitim Politikası" kategorisinde ilk 50’de, 2014 yılında da "En İyi Eğitim Politikası Düşünce Kuruluşları" sıralamasında ilk 45'te yer aldı.

 

 

Facebook Twitter

Türkçe