Yeni Bir Fikir Üretim Süreci: ERG


ERG, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması yapısal dönüşümün ana unsurlarıdır. 2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için de iyi bir örnek oluşturur.

ERG, Eğitim Gözlemevi birimi, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ve Öğretmen için Festival etkinlikleri ve ATÖLYE Labs ile ortak girişimi Eğitim Laboratuvarı yoluyla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

  • Eğitimin eleştirel düşünmeyi, yani, sormayı ve sorgulamayı desteklemesini savunur.
  • Eğitimdeki gelişmeleri izler.
  • Türkiye’nin eğitimdeki önceliklerini ele aldığı araştırma bulgularını ve politika önerilerini yapıcı diyalog çerçevesinde karar vericiler ile paylaşır.
  • Kamuoyuna üniversite öncesi eğitim hakkında bağımsız, tarafsız ve yapıcı görüş sunarak eğitimdeki güncel gelişmelerin izlenebildiği bir kaynak olmaya çalışır.
  • Eğitimin niteliğinin yapıtaşı olan öğretmenleri güçlendirmek için iyi örneklerin ve deneyimlerin paylaşıldığı konferanslar düzenler.
  • İhtiyaç sahiplerini, bilgi birikimini ve uzmanlar ağını buluşturarak eğitim için çözüm üretmeye çalışır.

ERG, çalışmalarını ERG Eğitim Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı aracılığıyla yürütür. ERG Eğitim Gözlemevi araştırma ve izleme raporları yayımlayarak eğitim politikalarının süreç ve çıktılarını iyileştirmeye çalışır. ERG Eğitim Gözlemevi, her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları ile eğitimin röntgenini çeker.

Eğitim Laboratuvarı ise, ERG’nin eğitime dair birikimini ve uzmanlar ağını, iş ortağı ATÖLYE Labs’ın tasarım ve teknoloji yetkinlikleriyle bir araya getirerek kurumlara ve öğretmenlere özel yenilikçi eğitim projeleri tasarlar.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı: Eğitimde fark yaratmak isteyen ve eğitime gönül veren eğitimcilerin ve kişilerin/kurumların iyi örnek ve materyallerini paylaştığı, bir araya geldiği, etkileşimde bulunduğu ve birbirlerinden öğrendiği bir platformudur.

Öğretmen için Festival: Türkiye’nin ilk öğretmen festivali; öğretmenlere, İstanbul’un farklı mekanlarında çeşitli atölye ve etkinliklerle keyifli zaman geçirmeleri ve aynı zamanda ortak üretime geçmeleri, karşılıklı paylaşımlarda bulunmaları ve farklı bakış açıları kazanmaları için bir ‘karşılaşma’ ortamı sunar.

Eğitim politikalarına katkıda bulunurken akılcı ve yapıcı bir yaklaşımı benimseyen ERG, Türkiye'de ve uluslararası platformlarda ülkemizin eğitime ilişkin sorunları gündeme geldiğinde uzmanlığına, önerilerine ve işbirliğine başvurulan bir kurum oldu.

Yayımladığı raporları, Dünya Bankası Eğitim Politikaları Uzmanları ve OECD, PISA analistleri tarafından referans gösterilen ERG, Pennsylvania Üniversitesi Think Tank'ler ve Sivil Toplum Programı 2013 Global Go To Think Tank Endeksi'nde tüm dünyadaki düşünce kuruluşları arasında "En İyi Eğitim Politikası" kategorisinde ilk 50’de, 2014 yılında da "En İyi Eğitim Politikası Düşünce Kuruluşları" sıralamasında ilk 45'te yer aldı.

Facebook Twitter

Türkçe